Jestem certyfikowanym trenerem i psychoterapeutą, absolwentką Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Prywatną praktykę psychoterapeutyczną prowadzę nieprzerwanie od 1992 roku. Ukończyłam studia z zakresu Pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, z tytułem mgr w 1978 roku. Uprawnienia do zawodu otrzymałam po skończeniu dwuletniego Stażu Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Następnie skończyłam pierwszą dwuletnią Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie (certyfikat nr 19). Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyłam jako trener i psychoterapeuta w szpitalu na Oddziale Leczenia Nerwic oraz w Poradni Życia Rodzinnego w Bełchatowie. Kolejne dwa lata uczestniczyłam w systematycznej superwizji prowadzonej przez Jacka Pierzchałę i przygotowującej do tytułu superwizora. Po jej zakończenie otrzymałam zaświadczenie o prawie do wykonywania superwizji. Nieprzerwanie pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc między innymi w kursach prowadzonych przez Paola Quattriniego, Krzysztofa Klajsa oraz Wojciecha Eichelbergera. Od 2015 roku uczestniczę w kursach prowadzonych przez Stephena Schoena.
Głównym miejscem mojej pracy jest prywatny gabinet psychoterapii w Kąciku k/Bełchatowa, województwo łódzkie.